IASO CARE آکادمی


خانم دکتر حورا زبرجدی سار کارگاه هایی را در استرالیا و آلمان در زمینه مشاوره فلسفی و پدیدارشناسی و تفکر انتقادی برای کودکان، والدین، جوامع، سازمان ها و دانشگاه ها ارائه کرده اند.

.لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

مشاوره فلسفی چیست؟

مشاوره فلسفی نوعی درمان است که از مفاهیم و ایده های فلسفی برای کمک به افراد برای کشف و درک مشکلات و مبارزات زندگی خود استفاده    می کند. هدف آن کمک به افراد در به دست آوردن وضوح در مورد ارزش ها، باورها و اهداف خود و ایجاد یک زندگی معنادارتر و رضایت بخش است

مشاوره فلسفی را می توان تا دوران فیلسوفان یونان باستان ردیابی کرد که معتقد بودند می توان از فلسفه برای هدایت افراد در داشتن یک زندگی خوب استفاده کرد. بعدها در قرن بیستم توسط متفکرانی مانند لودویگ ویتگنشتاین، مارتین هایدگر و سورن کیرکگارد توسعه یافت


به عنوان یک شکل متمایز از روان درمانی، مشاوره فلسفی، ضمن شناخت تشخیص های آسیب شناختی روانی و پروتکل های درمانی، بر دیدگاه منحصر به فرد شخص، تجربیات زیسته و نگرانی ها تمرکز می کند. مشاوران فلسفی با مراجعین همکاری می کنند تا به آنها کمک کنند تا افکار و احساسات خود را کشف کنند، ارزش ها و اهداف خود را روشن کنند و راه حل های عملی برای مشکلات خود ایجاد کنند


برخی از رویکردهای فلسفی که معمولاً در مشاوره فلسفی مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از اگزیستانسیالیسم، پدیدارشناسی و اخلاق فضیلتی. مشاوران فلسفی همچنین ممکن است از رشته های دیگر مانند ادبیات، هنر و دین و نیز سایر روشهای رایج روان شناختی و روان درمانی استفاده کنند تا به مراجع کمک کنند تا بینش خود را نسبت به زندگی خود به دست آورد


مشاوره فلسفی می تواند برای افرادی که با مسائل مختلفی از جمله مشکلاتی در روابط (بین فردی)، نگرانی های شغلی، بحران های وجودی، بی نظمی احساسی، مسائل وابستگی و تعلق و رشد شخصی سروکار دارند، مفید باشد. این به ویژه برای افرادی که به دنبال رویکردی بدون قضاوت و پیش فرض، ذهن باز و محرک فکری برای درمان هستند، مفید اس

در کلام دیگران (منابع انگلیسی)

What Is Philosophical Counseling And How It Can Help You?


by Tomas Kucera


The aim of the philosophical counsellor is to philosophize together with the client, with the aim of producing a positive effect on his or her life

Thinking, Philosophy and Psychotherapyby: Tra-ill Dowie


“The unexamined life is not worth living” (Plato, 1997). This line simultaneously sums up the practice of both psychotherapy and philosophy. Both practices are built upon self-reflection and self-knowledge.

مشاوره روان درمانی پدیده شناسانه چگونه کمک می کند؟

مشاوره پدیده شناختی یک رویکرد درمانی است که بر تجربه ذهنی فرد از جهان، به ویژه ادراک، افکار، عواطف و اعمال آنها تمرکز دارد. هدف آن کمک به افراد برای به دست آوردن درک عمیق تر از خود، تجربیات و روابط خود با کاوش در معنایی است که به تجربیات خود می دهند. این رویکرد بر اهمیت حضور در لحظه، تمرکز بر زمان حال به جای تمرکز بر گذشته یا نگرانی در مورد آینده تاکید می کند


اصل اساسی مشاوره پدیده شناختی مبتنی بر این باور است که افراد توانایی یافتن راه حل ها و پاسخ های خود را برای مشکلاتی که با آن روبرو هستند دارند. نقش مشاور به جای ارائه مشاوره یا راه حل های مستقیم، تسهیل کاوش در خود مراجع در فضایی بدون قضاوت است.


مشاوره پدیده شناسانه از طرق مختلفی به افراد کمک می کند، از جمله


توسعه خودآگاهی: با بررسی تجربیات خود، افراد نسبت به افکار، عواطف و رفتارهای خود، آگاهی بیشتری پیدا می کنند. این خودآگاهی می تواند به بینش بیشتر در مورد انگیزه ها، ارزش ها و باورهای خود منجر شود. در اینجا، مشاوره پدیده شناسانه می‌تواند از روش درمان متمرکز بر احساسات برای تسهیل کاوش، حل و فصل و دگرگونی روابط عاطفی بهره ببرد


بهبود رشد شخصی: مشاوره پدیده شناسانه که ارتباط نزدیکی با درمان اگزیستانسیال دارد، مراجع را قادر می‌سازد تا درک عمیق‌تری از خود به‌عنوان عضوی از شبکه گسترده انسانی به دست آورد. پرداختن به پرسش‌های اساسی وجود، معنا و شرایط انسانی می‌تواند منجر به احساس بیشتر پذیرش خود، خودکارآمدی و تغییرات مثبت زندگی شود


بهبود روابط: مشاوره پدیده شناسانه می تواند به افراد کمک کند تا درک کنند که چگونه تجربیات و ادراکات آنها بر روابط آنها با دیگران تأثیر می گذارد. این درک  به توسعه همدلی بیشتر، بهبود مهارت های ارتباطی و حل تعارض منجر خواهد شد


رویارویی با چالش ها: با تاکید بر اصول گشتالت تجربه اینجا و اکنون، آگاهی و ادغام تمام جنبه  های خود، مشاوره پدیده شناسانه به افراد یاد می دهد که بهتر با چالش ها و موقعیت های دشوار خود کنار بیایند که منجر به افزایش انعطاف پذیری، رشد پس از سانحه و تنظیم عاطفی می شود


روان‌درمانی پدیده شناسانه می‌تواند به‌عنوان یک رویکرد بنیادی عمل کند و روشهای درمانی تمرکز بر احساسات،  درمان شناختی-رفتاری، گشتالت، یا درمان اگزیستانس را در صورت لزوم برای ایجاد یک فرآیند درمانی مناسب و مؤثر ترکیب کند. این رویکرد یکپارچه به درمانگران اجازه می دهد تا به تعامل پیچیده افکار، احساسات و تجربه ذهنی فرد بپردازند

unsplash